Elektrik Sisteminin kalbi ve ünitelerin düzgün çalışması için gereken temel kısım kontrol- otomasyon sistemidir. Santral Kontrol-Otomasyon sistem tasarımı, standart kontrol sistemlerindeki bilgi ve deneyimin yanında; komple su iletim yapısı ve santraldeki türbin, generatör ve bunların yardımcı ekipmanlarının çalışma felsefesi ve davranışlarıyla ilgili derin ve özel bir bilgi ve deneyim gerektirir.

Başlıca aşağıdaki sistemlerden oluşur:

  • Ünitelerin kontrolü ve yönetilmesi
  • Ortak Servislerin kontrolü ve yönetilmesi
  • Su alma yapısı kapaklarının kontrolü
  • Ölçme, Koruma ve Senkronizasyon Sistemi
  • İzleme ve Çalıştırma için SCADA