Mühendislik, dizayn, test ve devreye almaya ek olarak, primer ekipmanların temini, yüksek gerilim şalt sahalarının kontrol, koruma, ölçme ve senkronizasyonu hizmetlerini sunar.