Etkin Enerji,

hidroelektrik santrallerin elektrik-otomasyon (E-BoP) sistemlerinin mühendislik, tasarım, tedarik, satın alma, süper vizörlük, test ve devreye alma işlerinde Türkiye Hidroelektrik pazarının önde gelen firmalarından biridir.

Müşterilerine,

  • Yenilikçi
  • Güvenilir
  • Maliyet etkin
  • Tamamen müşteriye uyarlanmış

çözümler sunar.